Իմ ճամբարը, հավետվություն

Ես Գաբրիելա Թանաշյանն եմ և ընտրել էի Ստելլա Մնացականյանի ջոկատը, սակայն ես վատառողջ էի այդ պատճառով ճամբարում միայն երկու օր եմ եղել, բայց հասցրել եմ լավ բաներ անել։Օրինակ՝նկարահանել տեսահոլովակ ռուբիկ կուբիկի մրցույթի համար իմ ընկերների հետ և վարել կամ նայել այն։ Մեր ջոկատը հաղթել է Բառքամոցի մրցույթում և մենք շատ լավ ժամանակ եինք անցկացրել վերջի օրը։ Այսքանը։

Կրկնեք

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ

բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին

երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից

մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք

վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

1450-250=1200
1200:3=400
400-75=325
400 + 75=475
475 + 45=520

Պատ․՝ 325, 475, 520։

2) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր

աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

20:

3) Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։

Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,

իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝

15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ

փոփոխություններից հետո։

600։100×6=210
600+210=810
600+500=1100
1100:100x 15=165
1100+165=1265
1265-810=455

Պատ․՝455։

4) Հաշվել.

ա) 34–(–7)=-41

բ) 101 – (–8)=-109

գ) 29 – (–11)=-31

դ) –70 – (–14)=-84

ե) –48–(–25)=-53

զ) –17 – (–34)=-51

է) –52 – (–2)=-54

ը) 82 – (–3)=-85

Լրացուցիչ(տանը)

5) Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու

անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝

բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ

տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։

6) Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

7) Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել

է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

10-12-q-11.png

Ջոան Ռոուլինգի հեքիաթը երեք եղբայրների և մահվան պարգևների մասին:

Շարունակել կարդալ Ջոան Ռոուլինգի հեքիաթը երեք եղբայրների և մահվան պարգևների մասին: